Webp net resizeimage 1

Sammen skaper vi rom for fremtiden

Vi forvalter og utvikler bygg for mennesker. Våre bygg er tilpasset samfunnets viktigste funksjoner. Gjennom tett samarbeid og tilgjengelighet over tid, sikrer vi at byggene alltid er skreddersydd for leietakernes skiftende behov.


Les mer om hva vi gjør

Byfjordparken

BI, SOTS, NAV og Noroff i Breeam Excellent bygg i Stavanger

Samfunnsbygg er gårdeier for Handelshøyskolen BI, SOTS, NAV, Noroff med flere i Byfjordparken 13,15 og 17. Byggene er passivhus og Breeam Excellent sertifisert og utgjør ca 19.000 kvm og i underkant av 200 p-plasser. Byfjordparken ligger sentralt plassert, tett på Stavanger og byggene sto ferdig i 2018-2019.


LHL bilde

LHL Omsorg partnerskap

LHL Omsorg og Samfunnsbygg har etablert et langsiktig samarbeid for utvikling av fremtidens boform og tjenestetilbud innenfor omsorgssektoren.


Les mer om LHL Omsorg her

Thumbnail IMG 20201015 111142

Statsforvalteren i Nordland, Bodø

Samfunnsbygg er gårdeier for Statsforvalteren i Nordland. 15 oktober 2020 overtok Statsforvalteren i Nordland sitt nyoppførte bygg. Bygget ligger meget sentralt plassert i Bodø.

Åpning1

Skole og barnehage

Glade elever og gode rom

Samfunnsbygg er gårdeier for en skole og barnehage i Sverige, Fridaskolan. I et nyrehabilitert skole-og barnehagebygg på ca 7400 kvm har i overkant av 600 barn sin skole- og barnehagehverdag. Bygget ligger i Trollhättan i Sverige, og vant Arkitekturprisen 2020 i Trollhätten.

Detaljregulering Pusnes Fremtoning mot Tromøysund

Bydelsutvikling i Arendal -

500-700 boliger på Pusnes

På Pusnes i Arendal skal vi utvikle en ny bydel. Vårt mål er å skape et levende og attraktivt sted å bo for både barnefamilier og etablerte, i sjønære omgivelser en kort fergetur fra Arendal sentrum. Ferdig utviklet vil Pusnes romme mellom 500 og 700 boliger, fordelt på leiligheter, eneboliger og rekkehus.


Les mer på prosjektets nettside

Shutterstock 1028745169

Samarbeid for bærekraft

I Samfunnsbygg er vi spesielt opptatt av FNs bærekraftmål nr. 17 – «Samarbeid for å nå målene». Et av delmålene er å stimulere til, og fremme velfungerende partnerskap i det offentlige, mellom det offentlige og det private og i det sivile samfunn. Dette er et område hvor Samfunnsbygg ser store muligheter til å kunne spille en aktiv rolle.

Hva gjør vi?

Vår ambisjon er å være best på samarbeid med våre leietakere – vi skal være tilgjengelige, modige og det skal være enkelt å forholde seg til oss. Kjernen i det vi gjør er å eie, forvalte, drifte og utvikle bygg som rommer sentrale funksjoner i samfunnet. I tillegg ønsker vi å bidra til god byutvikling gjennom prosjekter som legger vekt på både byggene og rommene mellom byggene. Vi bryr oss om omgivelsene og ønsker å bidra til en positiv utvikling av nærområdene vi er en del av.

Kontakt oss

Simon portrett

Simon Venemyr Ottersland

Daglig leder

simon@samfunnsbygg.no

917 95 216

Redigert Arne Post OCE4668 web Foto Ole Christian Eklund

Arne Post

Økonomisjef

arne.post@samfunnsbygg.no

480 66 733

Camilla portrett

Camilla Rydberg

Forretnings- og prosjektutvikler

camilla.rydberg@samfunnsbygg.no

936 70 754

Martin Verstad Sylte

Martin Verstad Sylte

Prosjektleder

martin.sylte@samfunnsbygg.no

452 73 711

Vi samarbeider med

Norway Health Tech
Lhl omsorg